Live album se sastoji od 14 vrhunskih jazz i funk kompozicija