Pojedinačni studentski projekti koji povezuju prirodne nauke, psihologiju ili sociologiju sa medijumom fotografije.