Brod je postavljen na fasadi zgrade Stare toplane Mašinskog fakulteta