Prijave za učešće na radionici otvorene su do 17. decembra