Svi ljudi tamo kao da su imali samo jedan cilj – da iskažu ono što žele. Da se proderu o tome što misle. Ima i srećnih i nesrećnih. Otvorenih i zatvorenih ljudi. A osećaj je svakako neopisiv.