Ima li smrti ili ona samu sebe potire prestankom života?