Kako smo, umesto da preminulom priredimo omaž, rešili da je bolje da se raspravljamo na društvenim mrežama