O kompilaciji nastaloj iz saradnje muzičara iz šest država razgovarali smo sa jednim od pokretača ideje Nenadom Kovačićem i muzičarkom Dunjom Bahtijarević