Radionice će biti organizovane svake poslednje subote u mesecu, od 11h do 14h