Tema ove vanredne konferencije bila je da se javnost informiše o reproduktivnim pravima žena i upozori na stvaranje pokreta protiv abortusa