Švedska povećava podršku civilnom sektoru i lokalnim samoupravama u Srbiji sa više od 5,5 miliona evra