Svi oni su zaradili više para nego što mi možemo da sanjamo, i evo, dok leškare u svojim vilama sa bazenima, našli su se na listi onih izvođača koje „niko” ne voli.