Kultura izolacije je jedna od dominantnijih kultura globalnog sveta, pa zbog čega je onda nismo skoro uopšte svesni?