Nakon muzičkog konkursa „Umetnost u izolaciji”, odabrali smo 5 mladih talentovanih muzičara i muzičarki, koji su nam poslali muzičke obrade. Upoznajte ih!