Besplatna konferencija za mlade artiste biće održana 9. aprila