Sinestezija je naziv prvog albuma crnogorskog projekta Dijagnoza