Sa mladom aktivistkinjom Draganom Dukuljev o body positive pokretu, onlajn aktivizmu i reakcijama zajednice