Ovogodišnji Kontakt će biti održan od 21. do 24. marta