Shvatio sam, ali ne još svesno, da će mi u ovoj zemlji naplatiti svaki korak koji pružim. I to ne u egipatskim funtama, koje je inflacija pojela za doručak, nego u evrima.