Spot je sniman starim blackberry telefonom iz 2000-ih, a koncept predstavlja spontani dokumentarni materijal jednog ljubavnog para