Bend ovim spotom želi da nas pripremi za predstojeće odmore i slobodne dane