O ekstremnim sportovima, izazovima sa kojima se Darko suočava i budućim planovima