Album je deo autorovog višegodišnjeg projekta „Daydreaming”