Debatna mreža Otvorena komunikacija pokrenula je akciju prikupljanja novca za učešće srpskih studenata na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu