Pored svetskih imena, za domaću podršku biće zaduženi Boško Baloš, Ivan Sabo i Dakman