Deveto izdanje MENT-a održaće se na više od 15 koncertnih i konferencijskih mesta širom Ljubljane