Manifestacija će biti održana od 12 do 30. novembra