Pearson Sound i Nick León predvode novo izdanje 3. juna