Mladog, talentovanog glumca Đorđa Živadinovića Grugura najčešće srećemo na pozorišnoj sceni (često...