Ideja ovog programa je da se domaća publika upozna sa specifičnostima domaćeg dokumentarnog stvaralaštva