Na izložbi će biti prikazani umetnički radovi i istraživački projekti koji se bave Dunavom i Podunavljem.