Sa Nikolom Popovićem razgovarali smo o mnogobrojnim ekološkim akcijama u kojima je učestvovao i koje je realizovao.