Održana konferencija „Potencijali ekološkog zaokreta u kulturi“