Pesma predstavlja savremeni nastavak grčkog hrišćanskog pojanja