Sa beogradskim elektropop duom o poeziji, prednostima zajedničkog rada i o dečacima sa srcem slepog miša