Centar za ženske studije pokrenuo je kampanju za prikupljanje sredstava na sajtu donacije.rs