Smernice je danas objavilo odeljenje za psihologiju sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu