…ali umemo li da prepoznamo kada je ona lažna, zloupotrebljena, montirana ili fotošopirana?