Prvonagrađena fotografija biće objavljena u srpskom izdanju časopisa National Geographic, kao i u Politikonom zabavniku