Oblakoder je izdvojio filmove koji će vas upoznati sa stvaralaštvom francuskog novog talasa, uz par filmova koji ne pripadaju ovoj eposi, ali su njom inspirisani.