Proslava će biti održana od 10. do 12. novembra uz šarenolik trodnevni program