Izložba će biti predstavljena u okviru ovomesečnog Habitus Showcase-a