Oblakoder predstavlja serije umetničkih fotografija mladih fotografa koji svojim radom otelotvoruju ideju Oblakodera.