Sa istoričarkom umetnosti Jelenom Matić o studentskoj izložbi „Moda u gradu”