Sa mladim aktivistom i izviđačem, Mićom Mišljenovićem, o volontiranju, najvećim problemima sa kojima se susreće u svojoj lokalnoj zajednici i promeni perspektive koja za cilj ima boljitak