Knjiga mlade autorke Jelene Tasić napisana je sa željom da se kod ljudi probudi empatija i da kolektivno postanemo osetljiviji na ljude oko nas i na njihove probleme.