Za manje od godinu dana, kompanija Ziđin, osuđena je četiri puta zbog kršenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima