Hvaljene predstave Kejti Mičel i Jana Martensa uvode publiku u 56. izdanje Bitefa