Deluje mi kao da u Mornaru svaki sto gleda svoja posla. Niko nikoga ne sluša, iako nema muzike. Samo dobre klope i rakije.