Kako bi saznali više o dinamici konzumiranja kulture među publikom EEnlarger svake godine objavljuje onlajn anonimnu anketu